Jana Juráňová – Blahoslav Uhlár: Téma Majakovskij

Premiéra v Divadle pre deti a mládež v Trnave 1978 (réžia Blahoslav Uhlár)

LITA 1988