Elżbieta Ettingerová: Hannah Arendtová – Martin Heidegger

Kniha americkej historičky Elżbiety Ettingerovej rozpráva príbeh lásky a vzájomného obdivu dvoch veľkých postáv modernej filozofie. Autorka skúma peripetie ich vzťahu na základe korešpondencie.

Agora 1995