Bubliny

Bubliny sú ďalšou z aspektovských knižiek pre deti, ktoré zrozumiteľným a inšpiratívnym spôsobom deťom pomáhajú uvedomiť si svoje hranice, a tým aj rešpektovať hranice iných – ľudí, ale aj zvierat a vecí. Bubliny sa na 45 stranách prihovárajú malým čitateľkám a čitateľom, pýtajú sa, podnecujú rozum aj fantáziu a ponúkajú kopu miesta na ich vlastnú „tvorbu“.

Bubliny, ASPEKT 2002