Hry

Kniha dramatických textov Jany Juráňovej obsahuje výber z hier, ktoré vznikali v rozpätí od 80. rokov do súčasnosti: Salome, Misky strieborné, nádoby výborné, Tajomstvá Trúdy H., Topenie žiab, Reality snov, Medzi zrkadlami a hviezdami, Sochárka Camille Claudel, Zbombardujte kráľa a vojačikov smiechom.

Viaceré z nich boli úspešne inscenované. K prvým divadelným pokusom patrí inscenácia Téma Majakovskij v spoluautorstve s Blahom Uhlárom v Divadle pre deti a mládež v Trnave, kde Juráňová po skončení štúdia pracovala o. i. ako dramaturgička. Aj prvá samostatná hra Salome patrila v interpretácii Jany Bittnerovej k vrcholom vtedajšej divadelnej sezóny. Výber obsahuje divadelné i rozhlasové hry. Úvod ku knihe O antiiluzívnosti drámy napísala Dagmar Kročanová.

V roku 1989 napísala Jana Juráňová monodrámu Salome, ktorá mala v podaní Jany Bittnerovej premiéru nielen v Bratislave a v Nitre, ale vo francúzskej verzii aj v Paríži. Text hry vyšiel v angličtine v zborníku Súčasná slovenská dráma za rok 2001 a v roku 2007 mala hra premiéru v rozhlase. V roku 1997 napísala divadelnú hru o ženách z obdobia štúrovcov Misky strieborné, nádoby výborné, ktorá v tom čase vyšla v časopise Divadlo v medzičase. V skrátenej verzii hru uviedlo divadlo Stoka, neskôr hru naštudovalo Rado(sť)dajné divadlo v Kláštore pod Znievom, v marci 2015 mala v réžii Aleny Lelkovej premiéru v bratislavskom Štúdiu 12, kde je dodnes súčasťou repertoáru. V roku 2005 vyšiel text tejto hry knižne vo vydavateľstve LCA. V roku 2011 napísala pre Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici hru Reality snov, ktorú divadlo uviedlo v réžii Ivety Škripkovej. V roku 2014 toto divadlo uviedlo jej dramatizáciu románu Žila som s Hviezdoslavom. Píše aj texty pre rozhlas, najmä rozhlasové pásma a rozhlasové hry, okrem publikovaných v tomto výbere je autorkou napríklad rozhlasovej úpravy Herodes a Herodias P. O. Hviezdoslava či rozhlasovej hry k 20. výročiu Novembra 1989 Na 9 jamiek.

 

Hry, Divadelný ústav 2014