Čo robím

Nedávno som dopísala prvú verziu knihy s pracovným názvom NANIČHODNICA, na ktorej som doteraz pracovala vyše roka s podporou štipendia z Fondu na podporu umenia. Kniha je teraz v stave “work in progress”.