Rozhlasová hra: Ľudácka prevýchova / Cela č.20

Dramatizácia knihy Ľudácka prevýchova

Mária Janšáková v Ilave v roku 1939 a jej Cela č. 20 

Adaptácia Jany Juráňovej pracuje predovšetkým s denníkom Márie Janšákovej, ktorý je silným autentickým a najmä subjektívnym záznamom absurdít samotného obdobia. Príbeh hry je rozprávaný z optiky spomínania na toto obdobie a rešpektuje rok prvého zverejnenia samotného denníku – 1946. Na jednej strane sa tak stáva silným svedectvom o absurdite samotnej situácie roku 1938 a zlyhávaní nie len autorít, zároveň však anticipuje nástup diktatúry ďalšej, ktorá sa metódami tej predošlej nechala veľmi silne „inšpirovať”.

https://devin.rtvs.sk/clanky/rozhlasova-tvorba/190112/rozhlasova-hra-ludacka-prevychova-cela-c-20