Siete

Dve novely Jany Juráňovej tvoria svojrázny dvojportrét. Jeden mýticko-všeplatný a jeden groteskne skarikovaný obraz tej istej životnej situácie.